organizacja roku szkolnego

​                    I okres trwa od 2 września 2019 r. do 7 lutego 2020 r.

II okres trwa od 26 lutego 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

Lp.

Wydarzenie

Data

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

2 września 2019 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

3

Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za I okres

20 grudnia 2019 r. 

4

Termin powiadamiania o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

15 stycznia 2020 r. 

5

Rada klasyfikacyjna za I okres

29 stycznia 2020 r.

6

Ferie zimowe

 
 10 lutego-23 lutego 2020 r.

7

Egzamin ósmoklasisty

j. polski

 

matematyka

 

język obcy nowożytny

 

21 kwietnia 2020 r.

 

12 kwietnia 2020 r.

 

23 kwietnia 2020 r.

9

Wiosenna przerwa świąteczna

 9-14 kwietnia 2020r.

10

Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za rok szkolny 2019/2020

22 maja 2020 r.

11

Termin powiadamiania o rocznych ocenach klasyfikacyjnych

8 czerwca 2020 r.

12

Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2019/2020

22 czerwca 2020 r.

13

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

14

Wakacje

27 czerwca -
31 sierpnia 2020 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

            2 i 3 stycznia 2020 r.- (czwartek, piątek)

            21, 22, 23  kwietnia 2020 r. - (wtorek, środa, czwartek)

            12 czerwca 2020 r.  - (piątek)

            25 czerwca 2020 r. - (czwartek)

We wszystkie dni dodatkowo wolne od zajęć lekcyjnych szkoła prowadzi  zajęcia opiekuńcze w godzinach 7.00-16.00.