Organizacja roku szkolnego

​  

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

   I okres trwa od 1 września 2022 r. do 29 stycznia 2023 r.
II okres trwa od 30 stycznia do 23 czerwca 2023 r.

  

Lp.

WYDARZENIE

DATA

1.       

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

2.       

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2022 –

31 grudnia 2022 r.

3.       

Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za I okres

    22 grudnia 2022 r.

4.       

Termin powiadamiania o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

9 stycznia 2023 r.

5.       

Rada klasyfikacyjna za I okres

23 stycznia 2023 r.

6.       

Ferie zimowe

13 lutego – 26 lutego 2023 r.

7.       

Egzamin ósmoklasisty

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny

 

23.05.2022 (wtorek)

24.05.2022 (środa)

25.05.2022 (czwartek)

8.       

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023 r.

9.       

Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za rok szkolny 2021/2022

15 maja 2023 r.

10.   

Termin powiadamiania o rocznych ocenach klasyfikacyjnych

5 czerwca 2023 r.

11.   

Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2021/2022

19 czerwca 2023 r.

12.   

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

13.   

Wakacje

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

 

       Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- 
     wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

* 14 października 2022 r. (piątek)
* 31 października 2022 r. (poniedziałek)
* 02 maja 2023 r. (wtorek)
* 23,24,25 maja 2023 r. (wtorek, środa, czwartek)
* 09 czerwca 2023 r. (piątek
)

Dla uczniów , którym rodzice/opiekunowie nie mogą  zapewnić opieki w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze w godzinach 7.00-16.00