organizacja roku szkolnego

​                    I okres trwa od 4 września 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.

II okres trwa od 31 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.

Lp.

Wydarzenie

Data

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

4 września 2017 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

3

Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za I okres

13 grudnia 2017 r. 

4

Termin powiadamiania o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

12 stycznia 2018 r. 

5

Rada klasyfikacyjna za I okres

29 stycznia 2018 r.

6

Ferie zimowe

 
15 - 28 stycznia 2018 r.

7

Egzamin gimnazjalny w klasie III

część humanistyczna

 

część matematyczno – przyrodnicza

 

część językowa

środa

18 kwietnia 2018 r.

czwartek

19 kwietnia 2018 r.

piątek

20 kwietnia 2018 r.

9

Wiosenna przerwa świąteczna

 29 marca-3 kwietnia 2018r.

10

Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za rok szkolny 2017/2018

18 maja 2018 r.

11

Termin powiadamiania o rocznych ocenach klasyfikacyjnych

5 czerwca 2018 r.

12

Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2017/2018

19 czerwca 2018 r.

13

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

14

Wakacje

23 czerwca -
31 sierpnia 2018 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

1) dla uczniów Szkoły Podstawowej (4 dni):

            30 kwietnia 2018 r. - poniedziałek, przed Świętem Pracy

            2 maja 2018 r. - środa, między dniami ustawowo wolnymi

            4 maja 2018 r. - piatek po Święcie Konstytucji 3 Maja

            1 czerwca 2018 r. - piątek, po Bożym Ciele

2) dla uczniów klasy gimnazjalnej (7 dni):

18, 19 i 20 kwietnia 2018 r. - środa, czwartek, piątek,

egzamin gimnazjalny przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

30 kwietnia 2018 r. - poniedziałek, przed Świetem Pracy

2 maja 2018 r.  - środa, między dniami ustawowo wolnymi

4 maja 2018 r. - piatek, po Święcie Konstytucji 3 Maja

1 czerwca 2018 r. - piątek, po Bożym Ciele

We wszystkie dni dodatkowo wolne od zajęć lekcyjnych szkoła organizuje  zajęcia wychowawczo - opiekuńcze.