Organizacja roku szkolnego

​                    I okres trwa od 1 września 2021 r. do 30 stycznia 2022 r.

II okres trwa od 14 lutego 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.

Lp.

Wydarzenie

Data

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2021 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2021 r. -

31 grudnia 2021 r.

3

Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za I okres

22 grudnia 2021 r. 

4

Termin powiadamiania o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

10 stycznia 2022 r. 

5

Rada klasyfikacyjna za I okres

24 stycznia 2022 r.

6

Ferie zimowe

    31 stycznia -

13 lutego 2021 r.

7

Egzamin ósmoklasisty

j. polski

 

matematyka

 

język obcy nowożytny

 

24 maja 2022 r.

 

25 maja 2022 r.

 

26 maja 2022 r.

9

Wiosenna przerwa świąteczna

 14-19 kwietnia 2022r.

10

Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za rok szkolny 2020/2021

22 maja 2022 r.

11

Termin powiadamiania o rocznych ocenach klasyfikacyjnych

6 czerwca 2022 r.

12

Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2019/2020

20 czerwca 2022 r.

13

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

14

Wakacje

25 czerwca -
31 sierpnia 2022 r.

 

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 

 

Ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

w roku szkolnym 2021/2022, w dniach:

 

 

 

12.11.2021 piątek po święcie Niepodległości

 

07.01.2022 piątek po święcie Trzech Króli

 

02.05.2022 poniedziałek przed świętem Konstytucji III Maja

 

24-26.05.2022 wtorek, środa, czwartek egzamin ósmoklasisty

 

17.06.2022 piątek po Bożym Ciele

 

23.06.2022 czwartek przed końcem roku szkolnego

 

 

 

We wszystkie dni dodatkowo wolne od zajęć lekcyjnych szkoła prowadzi  zajęcia opiekuńcze w godzinach 7.00-16.00.