rada rodziców

 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Ciechowie

Rok szkolny 2016/2017

Przewodniczący                        Mariusz Rajczakowski

Zastępca przewodniczącego      Katarzyna Wojtkiewicz

Skarbnik                                  Justyna Kruk

Sekretarz                                Małgorzata Kaznowska

Członkowie:

           Dorota  Staszczyk

           Justyna Leszczyńska

            Małgorzata Morawska

Monika Kołaczyńska

Monika Kosmala

Arkadiusz Pyszno

Renata Lech

Justyna Łomnicka

Agnieszka Soboń

Mirosława Mękarska

 

 

 

Zebrania Rady Rodziców: IX, XI, I, III, V