rada rodziców

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ciechowie

Rok szkolny 2019/2020

Przewodniczący                        Dariusz Wira

Zastępca przewodniczącego   Marta Andrełowicz

Skarbnik                                  Justyna Kruk

Sekretarz                                Katarzyna Stępniak

Członkowie:

            Anna Dacko

            Małgorzata Lasota

            Ewelina Wowczuk

            Justyna Garska - Bil

            Natalia Puzio -Marcinowska

            Marta Andrełowicz

            Anna Gąsiorowska

            Dariusz Wira 

            Justyna Leszczyńska

            Małgorzata Morawska

            Katarzyna Wojtkiewicz

            Katarzyna Stępniak

            Monika Kosmala

            Joanna Wojtasińska 

Justyna Kruk

Renata Lech

 

 

 Zebrania Rady Rodziców: IX, XI, I, III, V