rada rodziców

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ciechowie

Rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący                        Mariusz Rajczakowski

Zastępca przewodniczącego      Katarzyna Wojtkiewicz

Skarbnik                                  Justyna Kruk

Sekretarz                                Małgorzata Pacer - Kaznowska

Członkowie:

            Joanna Wojtasińska      

            Magdalena Matuszewska

            Ewelina Szczepaniak

            Justyna Leszczyńska

            Małgorzata Morawska

Monika Kołaczyńska

Monika Kosmala

Anna Kuźniar

Renata Lech

Anna Dębicka

Agnieszka Soboń

 Zebrania Rady Rodziców: IX, XI, I, III, V