Podręczniki dla Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/2020

 

 

klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa VI klasa VII klasa VIII

Podręczniki dla klasy I szkoły podstawowej - rok szkolny 2019/2020

   WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Religia

 

 

Elżbieta Kondrak, Dariusz Krupiński, Jerzy Snopek; Red. ks. dr Krzysztof Mielnicki

 

 

Żyjemy w Bożym świecie. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

 

AZ-11-01/12-KI-1/12

Edukacja wczesnoszkolna

 

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka - Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 1. Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Część 1-2. Edukacja matematyczna. Część 1

 

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 1. Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Część 3-4. Edukacja matematyczna. Część 2

Nowa Era sp. z o.o.

790/1/2017

 

 

 

 

 

 

 

​790/2/2017

Język angielski

Tessa Lochowski, Cristiana Bruni

New English Adventure I

 

PearsonCentral Europe sp. z o.o.

819/1/2017

powrót

 

Podręczniki dla klasy II szkoły podstawowej - rok szkolny 2019/2020

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Religia

 

Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek, Red. ks. J. Czerkawski

 

Idziemy do Jezusa

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

AZ-12-01/12-KI-3/12

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 2. Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Część 1-2. Edukacja matematyczna. Część 1

 

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 2. Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Część 3-4. Edukacja matematyczna. Część 2

 

Nowa Era Spółka z o.o.

790/3/2018

 

 

 

 

 

790/4/2018

Język angielski

Viv Lambert,
Anne Worrall, Arek Tkacz

New English Adventure 2. Podręcznik Poziom 2

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

819/2/2018

powrót

 

Podręczniki dla klasy III szkoły podstawowej - rok szkolny 2019/2020

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

 

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka - Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil,

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 3. Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Część 1-2. Edukacja matematyczna. Część 1

 

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 3. Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Część 3-4. Edukacja matematyczna. Część 2

 

Nowa Era Spółka z o.o.

 

790/5/2019

 

 

 

 

 

790/6/2019

 

 

 

Język angielski

Tessa Lochowski, Anne Worall

New English Adventure 3.

Pearson  Central Europe Sp. z o.o.

819/3/2019

Religia

ks. prof. J. Szpet,    D. Jackowiak

Przyjmujemy Pana Jezusa

Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań

AZ-13-01/10-PO-1/13

 

powrót

 

Podręczniki dla klasy IV szkoły podstawowej - rok szkolny 2019/2020

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo    

Nr dopuszczenia

Historia  Tomasz Małkowski Podróże w czasie. Historia 4.Podręcznik do klasy 4 szkoły podstawowej
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o.
829/1/2017
Język angielski Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz

English Class A1

Pearson Central Europe Sp. z o.o.
840/1/2017
Język polski Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska

Jutro pójdę w świat 4 Podręcznik do języka polskiego

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
868/1/2017
Matematyka Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki Matematyka z plusem  4. Podręcznik do klasy 4 szkoły podstawowej
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 780/1/2017
Muzyka Teresa Wójcik Muzyka. Podręcznik do klasy 4 szkoły podstawowej
Grupa MAC S.A.
909/1/2017
Plastyka Anna Przybyszewska - Pietrasiak Plastyka 4. Podręcznik do szkoły podstawowej Operon 842/1/2017
Przyroda Maria Marko – Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfar Tajemnice przyrody Nowa Era Sp. z o.o.
863/2017
Informatyka Grażyna Koba Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV MiGra 806/1/2017
Technika Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
850/1/2017

Religia

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

Miejsce pełne BOGActwa. Podręcznik o religii dla klasy IV szkoły podstawowej i karta pracy.

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

AZ-21-02/12-KI-1/12

powrót

 

Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej - rok szkolny 2019/2020

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Historia

Tomasz Małkowski

Historia 5. Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o.

 

829/2/2018

Informatyka

Grażyna Koba

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V

MiGra

806/2/2018

Język angielski

Jayne Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz
English Class A1+

Pearson  Central Europe Sp. z o.o.

840/2/2018

Język polski

Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska

Jutro pójdę w świat. Szkoła podstawowa. Klasa 5.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne  S.A.

868/2/2018

Matematyka

Dobrowolska M., Jucewicz M.,
Karpiński M.,
Zarzycki P.

 Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

780/2/2018

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyka. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej

Grupa MAC S.A.

909/2/2018

Plastyka

Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Plastyka 5. Podręcznik dla szkoły podstawowej

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

842/2/2018

Geografia 

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz 

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej 

Nowa Era Sp. z o.o. 

906/1/2018 

Biologia

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa Era Sp. z o.o.

844/1/2018

Religia

ks.  dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Spotkania uBOGAcające. Podręcznik do religii dla klasy 5 szkoły podstawowej.

Wydaw. Św. Wojciecha, Poznań

 AZ-22-02/12-KI-1/13

Technika Ewa Bubak, Ewa Królicka, Marcin Duda
Technika na co dzień. Technika. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasy 4-6 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 850/2/2017

powrót

 

Podręczniki dla klasy VI szkoły podstawowej - rok szkolny 2019/2020

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Historia

Tomasz Małkowski

 

 

Historia 6. Podręcznik dla klasy szóstej  szkoły podstawowej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

829/3/2019

Język angielski

Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz

English Class A2

Person Central Europe Sp. z o.o.

840/3/2019

Język polski

Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska

Jutro pójdę w świat.  Klasa 6

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

868/3/2019

Matematyka

Dobrowolska M., Jucewicz M., Karpiński M.,  Zarzycki P.

Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Sp. o.o. sp. k

780/3/2019

Plastyka

Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Plastyka 6. Podręcznik dla szkoły podstawowej

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

842/3/2019

Biologia

Joanna Stawarz

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Nowa Era Sp. z o.o. 844/2/2019

Religia

ks. prof. J. Szept,
 D. Jackowiak

Wierzę w Kościół

Wydawnictwo Św. Wojciech, Poznań

AZ-23-01/10-PO-2/13

 

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyka. Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej

Grupa MAC S.A.

909/3/2019

Informatyka

Grażyna Koba

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej Klasa VI MiGra
806/3/2019
Technika Ewa Bubak, Ewa Królicka, Marcin Duda Technika na co dzień. Technika. Podręcznik. szkoła Podstawowa Klasy 4-6 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 850/2/2017
Geografia Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej Nowa Era Spółka      z o.o. 906/2/2019

powrót

Podręczniki dla klasy VII szkoły podstawowej - rok szkolny 2019/2020

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszcz
Biologia Małgorzata Jefimow Puls życia. Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej  Nowa Era sp. z o.o. 844/4/2017
Chemia

Jan Kulawiak,
Teresa Kulawik,
Maria Litwin

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era sp. z o.o 785/1/2017
Fizyka Grażyna Francuz-Ornat,
Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Kulawik
Spotkania z fizyką. Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era sp. z o.o

885/1/2017

Geografia Roman Malarz, Mariusz Szubert Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era sp. z o.o 906/3/2017
Historia Tomasz Małkowski Podróże w czasie. Historia 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Sp. z o.o. sp. k 829/4/2017
Religia J. Szpet,
D. Jackowiak
Spotkanie ze słowem. Podręcznik Wydawnictwo Św. Wojciecha, Poznań AZ-31-01/10-PO-1/11
Informatyka Grażyna Koba Lubię to! Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej
Nowa Era Sp. z o.o. 847/4/2017
Język polski

Witold Bobiński

 

 

Zofia Czarniecka - Rodzik

 

Świat w słowach i obrazach.

 

Gramatyka i stylistyka

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 

868/4/2017 

 

865/6/2017

 

Język angielski

Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor, Arek Tkacz

Bob Hastings, Stuart McKinlay, Arek Tkacz

 

English Class B1

 

English Class A2+

 

Pearson Central Europe Sp. z o.o

 

840/5/2017

840/4/2017

Język niemiecki Ewa Kościelniak-Walewska, Małgorzata Kosacka Meine Deutschour. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7 szkoły podstawowej (A1)
Nowa Era Spółka       z o.o. 838/1/2017
Matematyka Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Sp. z o.o. 780/4/2017
Muzyka Teresa Wójcik Muzyczny świat. Podręcznik do klasy 7 Grupa MAC S.A. 909/4/2017
Plastyka Anita Przybyszewska - Pietrasiak Plastyka 7. Podręcznik do szkoły podstawowej Operon 842/4/2017

powrót

Podręczniki dla klasy VIII szkoły podstawowej - rok szkolny 2019/2020

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA OPRÓCZ RELIGII ZAPEWNIA SZKOŁA

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszcz
Biologia Beata Sagin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej  Nowa Era Sp. z o.o. 844/3/2018
Chemia

Jan Kulawiak,
Teresa Kulawik,
Maria Litwin

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa Era Sp. z o.o. 785/2/2018
Fizyka Grażyna Francuz-Ornat,
Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska
Spotkania z fizyką. Podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa Era Sp. z o.o.

885/2/2017

Geografia Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa Era Sp. z o.o. 906/4/2018
Historia Tomasz Małkowski Podróże w czasie. Historia 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Sp. z o.o. 829/5/2018
Religia Ks. J. Szpet,
 
Aby nie ustać w drodze Wydawnictwo Św. Wojciecha, Poznań AZ-32-01/10-PO-1/12
Informatyka Grażyna Koba Lubię to!  Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej Nowa Era 847/5/2017
Język polski

Witold Bobiński

 

 

Zofia Czerniecka-Rodzik

Świat w słowach i obrazach. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8

Gramatyka i stylistyka. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 

865/5/2018

 

 

865/7/2018

Język agielski

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowes

 

Repetytorium ósmoklasisty - podręcznik do języka angielskiego

Macmillan Polska Sp. z o.o.

 925/2018

 

Język niemiecki Ewa Kościelniak-Walewska Meine Deutschour. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8 szkoły podstawowej Nowa Era Sp. z o.o. 838/2/2018
Matematyka Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Sp. z o.o. sp. k 780/5/2018
Wiedza o społeczeństwie Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej Nowa Era Sp. z o.o. 874/2017
Edukacja dla bezpieczeństwa Bogusława Breitkopf, Dariusz Czyżow Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 923/2018
         

powrót