Rodzice dla uczniów

W związku tegorocznym hasłem Światowego Dnia Ziemi „Palący Temat – Niska Emisja”, odwiedziliśmy zakład ANDRE-TECH w Komornikach koło Środy Śląskiej zajmującym się m.in. wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Na spotkaniu uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej o alternatywnych źródłach energii i zobaczyć jak i gdzie się je wykorzystuje. Rodzice naszych uczniów Państwo Marta i Tomasz Andrełowicz pokazali nam swoją rodzinną firmę zajmującą się montażem pomp ciepła i łączeniem różnych źródeł ciepła w jedną, w pełni zautomatyzowaną całość.  Podzielili się z uczniami swoją szeroką wiedzą na temat odnawialnych źródeł ciepła, w szczególności pozyskiwanych ze Słońca, wiatru, biomasy, wód. Przedstawili też zalety ich wykorzystania, m.in: zredukowanie emisji zanieczyszczeń powietrza, zastąpienie trudniej dostępnych oraz coraz droższych paliw kopalnych niewyczerpywalnymi i tanimi źródłami energii.

W zakładzie mogliśmy obejrzeć i sprawdzić działanie paneli fotowoltaicznych, wykorzystujących energię słoneczną i pomp ciepła oraz urządzenia je obsługujące.

Odnawialne źródła energii (OZE) stają się coraz bardziej popularne ze względu na ich nieszkodliwość dla środowiska, niewyczerpywalność a także potencjał energetyczny. Z każdym rokiem wzrasta pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, o czym świadczy zakład Państwa Andrełowiczów. Udział energetyki wiatrowej, słonecznej czy geotermalnej cały czas wzrasta, jednak przechodzenie na myślenie proekologiczne jest procesem powolnym.

Na terenie naszej gminy inwestycją, która będzie wykorzystywała energię geotermalną i słoneczną jest nowo budowany żłobek w Środzie Śląskiej.

 

Dziękujemy naszym gospodarzom za lekcję ekologii i życzymy wielu udanych inwestycji.

Klasa 5 z wychowawcą i nauczycielką przyrody.