deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Ciechowie

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Ciechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Ciechowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1) Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • 2) Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • 3) Mapa placówek medycznych nie jest dostępna
 • 4) Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Wyłączenia

 • 1) Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Heba-Wierzbicka.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 713172400

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Ciechowie
 • Adres: Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Ciechowie
  Ciechów, ul. Średzka 1
  55-300 Środa Śląska
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 713172400

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1) Szkoła posiada 5 wejść, z których jedno z nich posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

2) Szkoła posiada parking z miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

3) W budynku znajdują się schody łączące dwie kondygnacje.

4) Budynek nie posiada wind.

5) Szkoła jest częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (toaleta na parterze, podjazd dla wózków inwalidzkich przy głównym wejściu do szkoły.

6) Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psa asystującego osobie niepełnosprawnej.