osiągnięcia SP

KRYTERIA DO STYPENDIUM - I OKRES 2020/2021

Kryteria przyznania stypendium motywacyjnego za osiągnięcia edukacyjne i sportowe w I okresie roku szk. 2020/2021

Szkoła Podstawowa kl. 4-6  – średnia ocen co najmniej 4,90 oraz co najmniej dobre zachowanie

Szkoła Podstawowa kl. 7-8  – średnia ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobre zachowanie

Stypendium sportowe:

·       udział w 3 imprezach sportowych i dwa osiągnięcia

Ø  indywidualnie – miejsca 1-3 na szczeblu co najmniej powiatowym  lub

Ø  drużynowo – miejsce 1-3 na szczeblu co najmniej międzypowiatowym oraz

·       co najmniej dobre zachowanie.

KRYTERIA DO STYPENDIUM - II OKRES 2018/2019

 

KRYTERIA DO STYPENDIUM - I OKRES 2018/2019

Kryteria przyznania stypendium motywacyjnego za osiągnięcia edukacyjne i sportowe w I okresie roku szk. 2018/2019.

Szkoła Podstawowa kl. 4-6  – średnia ocen co najmniej 4,90 oraz co najmniej dobre zachowanie

Szkoła Podstawowa kl. 7-8  – średnia ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobre zachowanie

Stypendium sportowe:

·       udział w 3 imprezach sportowych i dwa osiągnięcia

Ø  indywidualnie – miejsca 1-3 na szczeblu co najmniej powiatowym  lub

Ø  drużynowo – miejsce 1-3 na szczeblu co najmniej międzypowiatowym oraz

·       co najmniej dobre zachowanie.

Kryteria Przyznania Stypendium - II okres 2017/2018

Kryteria przyznania stypendium motywacyjnego za osiągnięcia edukacyjne i sportowe w II okresie roku szk. 2017/2018.

Szkoła Podstawowa – średnia ocen co najmniej 4,90 i co najmniej dobre zachowanie

Osiągnięcia sportowe

·       udział w 3 imprezach sportowych i dwa osiągnięcia

Ø  indywidualnie – miejsca 1-3 na szczeblu co najmniej powiatowym  lub

Ø  drużynowo – miejsce 1-3 na szczeblu co najmniej międzypowiatowym oraz

·       co najmniej dobre zachowanie.

Kryteria do stypendium - I okres 2017/2018

Kryteria przyznania stypendium motywacyjnego za osiągnięcia edukacyjne i sportowe w I okresie roku szk. 2017/2018.

Szkoła Podstawowa – średnia ocen co najmniej 4,90 i co najmniej dobre zachowanie

Osiągnięcia sportowe

·       udział w 3 imprezach sportowych i dwa osiągnięcia

Ø  indywidualnie – miejsca 1-3 na szczeblu co najmniej powiatowym  lub

Ø  drużynowo – miejsce 1-3 na szczeblu co najmniej międzypowiatowym oraz

·       co najmniej dobre zachowanie.