dyrekcja

 

 

Dyrektor Zespłu Szkól w Ciechowie - mgr Grażyna Waczyńska

 

Wicedyrektor - mgr Monika Heba - Wierzbicka