szkoła dzisiaj

 

Szkolne tradycje

W ostatnich lat społeczność szkolna tworzy elementy swojej symboliki i tradycji. Chcemy, aby placówkę naszą cechowało nie tylko zadbane otoczenie, czyste elewacje, lśniące sale i korytarze, ale także elementy charakterystyczne tylko dla niej samej, niepowtarzalne detale życia szkoły stanowiące jej tradycję.

W dniu 7 grudnia 2007r., w szerokim gronie uczniów, rodziców i zaproszonych gości, szkoła otrzymała imię Noblistów Polskich, a społeczność szkolna - sztandar ufundowany przez Radę Rodziców. Od tej pory do dziś, cały czas odkrywamy bogactwo treści wychowawczych i dydaktycznych, jakie kryją się pod tym imieniem.

            

Imię Noblistów Polskich uczyniło  patronami szkoły sześcioro wielkich Polaków. Są to:

  • Maria Skłodowska – Curie  (Nagrody Nobla: 1903 - fizyka i 1911 – chemia)
  • Henryk Sienkiewicz (1905 – literatura)
  • Władysław Reymont (1924 – literatura)
  • Czesław Miłosz (1980 – literatura)
  • Lech Wałęsa (1983 – Pokojowa Nagroda Nobla)
  • Wisława Szymborska (1996 – literatura)

Każda z tych osób wniosła znaczący wkład w rozwój wiedzy i myśli światowej, osiągnęła sukces w uprawianej przez siebie dyscyplinie, a jej dorobek doceniono w kraju i za granicą.

Każda z tych osób swoim zapałem, geniuszem i uporem w dążeniu do celu może posłużyć dzieciom i młodzieży za wzór do naśladowania i wskazać drogę do równie okazałych sukcesów. Dorobek literacki, naukowy, społeczny i obywatelski naszych noblistów pozwala poszerzać pracę dydaktyczno - wychowawczą szkoły w kierunku spraw, tak ważnych jak: miłość do ojczyzny, wydarzenia historyczne „ku pokrzepieniu serc”, wieś polska z jej obrzędami i zwyczajami, wartości chrześcijańskie, dbałość o język ojczysty, problemy duchowe współczesnego człowieka i wiele innych.

Co więcej patronami szkoły są nie tylko postacie historyczne, już nieżyjące, ale też osoby współczesne, obecne wśród nas. Zwiększa to szansę na to, że staną się oni duchowymi przewodnikami naszej młodzieży.

Nazwa ma charakter otwarty – w każdej chwili grono Noblistów Polskich może się powiększyć o kolejną osobę. Wierzymy, że autorytety Noblistów Polskich staną się dla naszych uczniów wzorem do rozwijania własnej osobowości oraz inspiracją w dążeniu do realizacji swoich zamierzeń dla dobra ludzi i ludzkości.

 

Kolejnym wydarzeniem w życiu szkoły, które wymaga upamiętnienia było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej utrwalającej imię szkoły i nazwiska naszych patronów. Uroczystość odbyła się 12 grudnia 2009r. Twórcą naszej tablicy pamiątkowej jest artysta plastyk, rzeźbiarz  Ryszard Pajączek.

            Oprócz wymienionych wyżej wydarzeń, szczególnie cenne są też powtarzające się uroczystości, imprezy i zwyczaje, zaakceptowane do realizacji przez dzieci i młodzież, nauczycieli i rodziców, integrujące społeczność szkolną.

            Wprowadziliśmy wiele takich zwyczajów. Należą do nich: ślubowanie pierwszoklasistów, pasowanie ich na uczniów, pożegnanie absolwentów gimnazjum,   Szkolna Wigilia z jasełkami i kolędą, Dzień Talentu z prezentacją możliwości naszych wychowanków, czy współpraca ze szkołą partnerską Schulzentrum Saterland.

Od 2007 roku przybyło nam jeszcze jedno święto, teraz najważniejsze -  Święto Szkoły. Dbamy, by miało ono uroczystą oprawą. Obchodzimy je na początku grudnia, w rocznicę nadania szkole imienia (10 grudnia w rocznicę śmierci fundatora wręczane są też Nagrody Nobla). Każdego roku Święto Szkoły  poświęcamy innemu patronowi. Były już akademie poświęcone Lechowi Wałęsie – obrońcy praw człowieka, laureatowi Pokojowej Nagrody Nobla, Marii Skłodowskiej- Curie - pierwszej na świecie kobiecie, która otrzymała Nagrodę Nobla oraz laureatce literackiej nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej.

 

 

.