wdz

Wychowanie do życia w rodzinie

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Rozporządzenie MEN z dn. 2 czerwca 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Tematyka:

Kl. 4

 1. Wspólnota domu, serca i myśli – funkcje rodziny.
 2. Witaj w domu – funkcje prokreacyjna i opiekuńcza.
 3. Zasady i normy – funkcje wychowawcza i socjalizacyjna.
 4. Miłość, która scala – funkcje psychiczno-uczuciowa i kontrolna.
 5. Jesteśmy razem – funkcje rekreacyjno-towarzyska,kulturowa i ekonomiczna.
 6. Człowiek istota płciowa.
 7. Przekazywanie życia (podział na grupy jednopłciowe).
 8. U progu dojrzewania (podział na grupy jednopłciowe).
 9. Rodzi się dziecko (podział na grupy jednopłciowe).
 10. Intymność (podział na grupy jednopłciowe).
 11. Obrona własnej intymności (podział na grupy jednopłciowe).
 12. Koleżeństwo.
 13. Dobre wychowanie.
 14. Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy?

 

Kl. 5

 1. Gdzie dom, tam serce twoje.
 2. Rodzina – moje okno na świat.
 3. Emocje i uczucia.
 4. Porozmawiajmy.
 5. Świętowanie.
 6. Zaplanuj odpoczynek.
 7. Moje ciało (podział na grupy jednopłciowe).
 8. Dojrzewam (podział na grupy jednopłciowe).
 9. Dbam o higienę (podział na grupy jednopłciowe).
 10. Zdrowy styl życia (podział na grupy jednopłciowe).
 11. Zrozumieć siebie i innych (podział na grupy jednopłciowe).
 12. Mądry wybór w świecie gier.
 13. Uprzejmość i uczynność.
 14. Poszukiwany: przyjaciel.

 

Kl. 6

 1. Z rodziny się nie wyrasta.
 2. Rodzinne wychowanie.
 3. Rozwój ku dojrzałości i odpowiedzialności.
 4. Sztuka rozmowy.
 5. Gdy trudno się porozumieć.
 6. O presji rówieśniczej.
 7. Zarządzanie sobą (podział na grupy jednopłciowe).
 8. Mój styl to zdrowie (podział na grupy jednopłciowe).
 9. Dojrzewam do męskości/kobiecości (podział na grupy jednopłciowe).
 10. Mam swoją godność (podział na grupy jednopłciowe).
 11. Stalking, hejting, cyberprzemoc (podział na grupy jednopłciowe).
 12. Media – wybieram świadomie, korzystam bezpiecznie.
 13. Jak mogę ci pomóc?
 14. Czasami pod górkę. Trudności w okresie dojrzewania.

 

Kl. 7

 1. Rozwój człowieka.
 2. Dojrzałość to znaczy .....
 3. Pierwsze uczucia.
 4. Czas oczekiwania.
 5. Komunikacja w rodzinie.
 6. Savoir-vivre czyli zasady dobrego wychowania.
 7. Dojrzewanie – rozwój fizyczny (podział na grupy jednopłciowe).
 8. Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania (podział na grupy jednopłciowe).
 9. Przekazywanie życia (podział na grupy jednopłciowe).
 10. Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (podział na grupy jednopłciowe).
 11. Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (podział na grupy jednopłciowe).
 12. Utrata wolności czyli uzależnienia.
 13. Uzależnienie behawioralne.
 14. Ludzie drogowskazy.

 

Kl. 8

 1. Budowanie relacji międzyosobowych.
 2. Na początek: zakochanie.
 3. O etapach i rodzajach miłości.
 4. Choroby przenoszone drogą płciową.
 5. AIDS.
 6. Inicjacja seksualna. Czy warto czekać?
 7. Rozwój psychoseksualny człowieka (podział na grupy jednopłciowe).
 8. Seksualność człowieka (podział na grupy jednopłciowe).
 9. Przedwczesna inicjacja seksualna (podział na grupy jednopłciowe).
 10. Metody rozpoznawania płodności (podział na grupy jednopłciowe).
 11. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne (podział na grupy jednopłciowe).
 12. Niepłodność i wielkie pragnienie dziecka.
 13. Dojrzałość do małżeństwa.
 14. Wobec choroby, cierpienia i śmierci.