Samorząd szkolny

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIECHOWIE

 

 

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodniczący           Julia  Szczepaniak

Z-ca przewodniczącej   Lena  Rojewska

Sekretarz                    Emilia  Rodzika

 

 

Poczet sztandarowy  Julia Szczepaniak, Adriana Ruła, Kacper Kozłowski, Zofia Staszczyk, Milena Włodarczyk, Patryk Grzesiuk.

                                                 

Opiekun samorządu  Marzena Cidyło, Maciej Jakubów

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023

Plan został opracowany na podstawie:

·         Wniosków wynikających z realizacji planu w ubiegłym roku szkolnym,

·         Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

·         Statutu Szkoły,

·         Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

Założenia na rok szkolny 2022/2023

·        Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;

·       Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły ;

·       Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;

·        Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;

·   Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno,

·        Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego;

 

Termin

Zadania

Formy realizacji

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

 

Wybory SU

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

·        ustalenie planu działań na cały rok

·        organizacja kampanii wyborczej i wyborów do SU

·        przypomnienie  zasad pracy  SU;

·        wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy;

·         przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły;

·         zagospodarowanie tablicy SU;

·         zapoznanie z planem doradztwa zawodowego;

 

·         Dzień chłopca – „Dzień w krawacie lub w muszce”.

 

Październik

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

·         Uroczysta Akademia z udziałem Pocztu sztandarowego.  
(klasa 7a i 6a)

·         Gazetka na holu szkoły

 

·         TK – każda klasa przygotowuję dwa transparent dotyczące praw dziecka.

·         Ślubowanie klas pierwszych z udziałem Pocztu sztandarowego.

·         Akcja „Uwolnij książki” – wymiana między uczniami książek zapomnianych, nieużywanych             w biblioteczkach domowych.

·         Akcja Światowy Dzień Drzewa – sadzenie drzew.

·         Tydzień karier – doradztwo zawodowe – gazetka na holu szkoły

                                                       

Listopad

 

·          Udział w akcji „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”- ubieramy się na niebiesko .

·         Współorganizacja z Małym Samorządem  przy  „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

·         TK – projekt czytelniczy – plakaty z przeczytanych książek.

 

Dzień Niepodległości

 

·         Uroczysta Akademia z udziałem Pocztu sztandarowego. (klasa 6b i 2a)

·         Gazetka na holu szkoły.

Grudzień

Boże Narodzenie

Święto szkoły

·         Gazetka na holu szkoły.

·         TK – Świąteczny wystrój klasy.

·         Uroczysta Akademia z udziałem Pocztu sztandarowego. ( klasa8a i 5a)

 

 

Styczeń

 

 

·         TK –  Dekalog – jak bezpiecznie spędzić ferie.

·         Dzień ciszy i spokoju – nagradzanie w formie piegów najgrzeczniejszych uczniów.

Luty

 

·         Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – Kolorowy dzień - ubieramy się na czerwono.

Marzec

Dzień kolorowych skarpetek

Dzień Wiosny

 

·         TK- uczniowie przychodzą do szkoły w kolorowych skarpetkach.

·         Przygotowanie imprezy ogólnoszkolnej.

·         „Dzień bezguścia” – przebieramy się.

Kwiecień

 

Dzień Ziemi

 

·         TK- Plakat o szkodliwości smogu.

·         Kolorowy dzień  - Ubieramy się na zielono, niebiesko, brązowo

·         Zainicjowanie akcji pt. „Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego.

Maj

3 maja

·         Uroczysta akademia. ( klasa 4a, 4b, 5b)

·         Turniej ze znajomości dokumentów szkolnych.

·         TK- Dzień Kultury Antycznej.

Czerwiec

 

Dzień Dziecka

 

·         Impreza ogólnoszkolna .

·         Uroczyste Zakończenie roku szkolnego. (klasa 8a i 8b)

Podsumowanie pracy SU  za rok szkolny 2020/2021

·         Podsumowanie działalności SU  i przygotowanie sprawozdania;

·         Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

 

Prace w ciągu roku szkolnego:

·         organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego

·         dyskusje o problemach klasowych i sposobach ich rozwiązywania (co drugi miesiąc)

·         współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas

·         prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego

·         udział w akcjach charytatywnych

·         współudział w uroczystościach szkolnych

 

NAGRODA W TURNIEJU KLAS – puchar przechodni oraz kosz owoców i słodkości – wręczenie przez przewodniczącego SU podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.