baza

Od momentu przejęcia szkół przez władze samorządowe, priorytetem organu prowadzącego, dyrekcji, nauczycieli i rodziców stała się nowoczesna baza lokalowa i dydaktyczna. Mając na uwadze efekty kształcenia i wychowania wspólnie stworzono nowoczesny i przyjazny obiekt edukacyjny, składający się z budynku A i budynku B.

 Na parterze budynku A znajdują się 4 sale edukacji wczesnoszkolnej. Każda z nich posiada komplet ergonomicznych stolików i krzeseł, przystosowanych do wzrostu uczniów, oraz regały, w których uczniowie przechowują część swoich podręczników i przyborów szkolnych (farby, bloki, kredki). Gabinety wyposażone są w nowoczesne i różnorodne pomoce dydaktyczne. Wystrój pomieszczeń jest bogaty i estetyczny. Sale te urządzone są specjalnie dla potrzeb nauczania zintegrowanego, posiadają kąciki do relaksacji i zabawy. Część z tych sal posiada również własne tarasy, które w słoneczne dni są wykorzystywane na zabawę i naukę na świeżym powietrzu.

W pozostałej części budynku A oraz budynku B znajdują się inne sale lekcyjne. W  szkole są m.in. gabinety j. polskiego, przedmiotów przyrodniczych, religii, zajęć artystycznych. Jeden z gabinetów matematycznych został wyposażony w tablicę interaktywną. Sale językowe, w których odbywa się nauka języka angielskiego i niemieckiego są wyposażone w szereg pomocy dydaktycznych, takich jak: mapy, plakaty, odtwarzacze CD, które pozwalają na przeprowadzenie ciekawych lekcji pozwalających poznać kulturę i język krajów anglo- i niemieckojęzycznych.

Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową. Uczniowie pracują na 16 stanowiskach komputerowych. Część zajęć komputerowych i informatyki odbywa się z podziałem na grupy. Zajęcia w pracowni komputerowej mają wszyscy uczniowie począwszy już od klasy pierwszej Szkoły Podstawowej. Oprócz pracowni komputerowej placówka w ramach projektu „Cyfrowa szkoła” została wyposażona w 42 laptopy z dostępem do Internetu, 2 tablice interaktywne, wizualizer, skaner i dwie nowoczesne drukarki. Dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym zajęcia edukacyjne w klasach IV-VI stały się szczególnie atrakcyjnie i interesujące.

Miejscem, do którego często zaglądają nasi uczniowie, jest szkolna biblioteka. Jest to spowodowane nie tylko wspaniałym wystrojem tego pomieszczenia, ale przede wszystkim bogatymi zbiorami książek, czasopism, encyklopedii, przewodników, słowników, publikacji popularnonaukowych i lektur. Każdy czytelnik znajduje tu coś dla siebie. Dodatkowym atutem tego miejsca jest Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej z dostępem do Internetu.                               

Szkoła posiada także salę gimnastyczną wyposażoną w niezbędny sprzęt do zajęć wychowania fizycznego. Kiedy tylko pozwala na to pogoda, zajęcia fizyczne odbywają się na świeżym powietrzu. Uczniowie mają wtedy do dyspozycji: boisko trawiaste do piłki nożnej oraz boisko asfaltowe do gry w siatkówkę i koszykówkę.                 

W szkole funkcjonują 2 świetlice obejmujące swoją opieką uczniów klas I-III, których rodzice pracują dłużej oraz wszystkich uczniów dojeżdżających. Uczniowie przebywający w świetlicy biorą udział w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy, mogą korzystać z gier planszowych i komputerowych, a także występować z własnymi pomysłami organizowania czasu wolnego spędzanego w świetlicy.

Szkoła posiada gabinety pedagoga, psychologa i logopedy, w których uczniowie mogą liczyć na pomoc specjalistów a rodzice na fachową poradę.

Korytarze szkolne są przestronne i jasne, szczególnie atrakcyjny jest główny hol rozświetlony szklaną kopułą. W korytarzu ustawione są indywidualne szafki, w których uczniowie przechowują część przyborów szkolnych i obuwie sportowe.       

Obiekt szkolny jest także częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na parterze nie posiada barier architektonicznych, wykonano ułatwienia w postaci poręczy i podjazdów.

Przy wejściu do szkoły znajduje się portiernia. Powstała ona w trosce o maksymalne bezpieczeństwo uczniów. Uniemożliwia ona osobom niepowołanym wejście do budynku szkolnego. Teren wokół szkoły i korytarze szkolne są monitorowane przez kamery.