historia szkoły

 

 

Pierwsza szkoła w Ciechowie powstała w 1812 r. i mieściła się za kościołem. Budynek miał 19m długości, jedną klasę i mieszkanie dla nauczyciela. Każdego roku uczniowie przedstawiali teatrzyk i wyjeżdżali na wycieczki. W październiku i listopadzie 1938 r. przebywali tu uciekinierzy, a podczas drugiej wojny światowej ukrywały się kobiety i dzieci.

            Po wojnie szkoła rozpoczęła swą działalność w 1947 r. i początkowo zajmowała budynek koło kościoła. Pierwszą nauczycielką i organizatorką szkoły była Stanisława Łupińska.

            W 1949 r. wybuchła pożar i nauczanie na okres remontu zostało przeniesione do ówczesnego Domu Ludowego.

            W roku 1952 kierownikiem szkoły zostaje Anna Wojtkiewicz i po jej staraniach, w roku 1958, szkołę przeniesiono do budynku z początków XX wieku, w którym mieści się także dzisiaj. Na owe czasy był on duży i przestronny, miał boisko do piłki ręcznej i siatkowej oraz skocznię. Wszyscy cieszyli się z poprawy warunków pracy i nauki. Niestety nie wpłynęło to na stabilność kadry nauczającej, nauczyciele co roku zmieniali się.

            Lata 60. przeszły do historii szkoły jako te, w których bardzo prężnie działali harcerze. Drużyny harcerskie i zuchowe, pod kierownikiem m. in. Kazimiery Barbich, były organizatorem wielu imprez i wycieczek. Do 1962 r. do szkoły w Ciechowie uczęszczały dzieci z Ogrodnicy. W czerwcu 1967 roku mury szkoły opuszczają pierwsi ósmoklasiści, dotychczas skończenie szkoły wiązało się z ukończeniem klasy siódmej. W styczniu 1972 r. do szkoły przyjechała ekipa telewizyjna z Wrocławia. Kamera utrwaliła fragmenty lekcji z użyciem pomocy dydaktycznych wykonanych przez uczniów. W tym też roku po 20 latach pracy na stanowisku kierownika, odchodzi Anna Wojakiewicz. Kolejno dyrektorami szkoły zostają mianowane panie: Stanisława Ziała i Zofia Samiła. W tym czasie czyni się wiele by poprawić jakość pracy dydaktycznej i stan techniczny budynku. Szczególnie trudny był rok szkolny  1972/73. Nauce „towarzyszył” remont szkoły – naprawiono dach, okna, zakładano centralne ogrzewanie. Ale dopiero w czerwcu 1978 r. w czynie społecznym ogrodzono teren szkoły, wykonano podmurówkę i naciągnięto siatkę. W ciągu 2 dni pracowało 20 mężczyzn.

            Dni szkoły płynęły szybko, wiele z nich uwieczniono w kronikach szkolnych. Wspomina się spotkania z oficerami LWP, udział uczniów w obchodach pierwszomajowych, jesienne przerwy na prace społeczne, gdy starsza młodzież pracowała na polach PGR-u, a młodsi sprzątali otoczenie szkoły. Są wyjazdy do kina w Środzie Śląskiej, do opery do Wrocławia, jest udział młodzieży w konkursach przedmiotowych i artystycznych.

Są to czasy, gdy bardzo aktywnie działa Komitet Rodzicielski, a ponadto o szkołę troszczą się Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej, które objęły patronat nad szkołą. Pracownicy zakładu pomagali usuwać usterki techniczne w centralnym ogrzewaniu, w instalacji elektrycznej czy sieci wodociągowej. Korzystano nieodpłatnie z zakładowego autobusu na wycieczki szkolne. W roku 1979 wykonano chodnik prowadzący z przystanku autobusowego do szkoły. Od tego też roku uczęszczała do szkoły młodzież z Michałowa, która wcześniej należała do obwodu szkoły w Ujeździe Górnym. Także wieś w tym czasie rozbudowała się o nowe osiedle mieszkaniowe. Wszystko to zwiększyło liczbę uczniów szkoły, a niestety baza lokalowa pozostała ciągle taka sama. Mimo usilnych starań o pozyskanie dawnego budynku szkolnego z przeznaczeniem dla klas młodszych, nie udało się tego dokonać. Trudności lokalowe pogłębiają się z roku na rok. Nie pomogło pozyskanie nowych pomieszczeń na sale lekcyjne i gabinety przedmiotowe, czy adoptowanie sali w Wiejskim Domu kultury na salę gimnastyczną. Dla wszystkich stało się jasne, że konieczna jest rozbudowa i remont szkoły.

Datą ważna w historii szkoły jest 1 stycznia 1991 r. Z tym dniem wiąże się przejście szkoły pod zarząd gminy. Urząd Gminy i Miasta w Środzie Śl. jako organ prowadzący szkołę realizuje nasze nadzieje na nową szkołę. W 1998 r. rozpoczyna się budowa nowej szkoły i sali gimnastycznej. Początkowo planowano, że inwestycja potrwa 3 lata, jednak wiosną 2000 r. skrócono czas budowy do 2 lat. Dzięki temu uczniowie mogli o rok wcześniej uczyć się w nowej szkole. Autorami projektu szkoły są panie: Katarzyna Tęsiorowska – Kisza i Emiliana Borkowska. Choć powstał on 1996 r. zawiera wiele rozwiązań na miarę XXI wieku i wdrażanej reformy edukacji, np. tarasy, tzw. „zielone klasy” do edukacji wczesnoszkolnej. Wykonawcą projektu była Wielobranżowa Spółdzielnia Rzemieślnicza w Środzie Śląskiej, a budową kierowali Wiesław i Krzysztof Staśko oraz Zbigniew Golczewski.

Otwarcie szkoły dla dzieci i środowiska nastąpiło 1 września 2000 r. w tym dniu ksiądz Tadeusz Pater – ówczesny proboszcz parafii – dokonał poświęcenia pomieszczeń szkolnych. Całkowite przekazanie budynku do użytkowania nastąpiło 27 października 2000 r. z udziałem zaproszonych gości. Obecnie do Zespołu Szkół w Ciechowie uczęszczają dzieci z miejscowości: Cesarzowice, Michałów, Wrocisławice, Bukówek, Szymanów, Zawadka, Pęczków, Chełm i oczywiście z Ciechowa.

 

Kierownicy i dyrektorzy szkoły w latach 1947 – 2020

Stanisława Łupińska

Adam Kiewicz

Zofia Szczepanowska

Maria Jędrzejczyk

Tadeusz Strożek

 1947 -1952
  Anna Wojakiewicz 1952 - 1972
  Stanisława Ziała      1972 - 1973
  Zofia Samiła    1973 - 1987
  Maria Perużyńska      1987 - 1990
  Maria Bielińska    1990 - 1992
  Danuta Wieczorek       1992 - 1997
  Grażyna Waczyńska          1997 – 2018
  Monika Heba - Wierzbicka 2018 -