wydarzenia

Dzień życzliwości i pozdrowień

22 listopada uczniowie klas 1-3 włączyli się w obchody Dnia życzliwości i pozdrowień - przygotowali niespodziankę dla losowo wybranej osoby, wykonali kolorowe, wesołe emotki, zrobili pamiątkowe zdjęcia z przyjaciółmi. Każdy tego dnia mógł podzielić się z wybraną osobą miłym słowem lub uśmiechem :-)
 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

 

 

 

W dniu 19 listopada  w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. Tego dnia świętowaliśmy 32 rocznicę przypadającą na 20 listopada 2021 r. (sobota) uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Ten radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem, czciliśmy w kolorze niebieskim, zarówno uczniowie, nauczyciele oraz wszyscy współpracownicy placówki. Kolor ten jest symbolem solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. W klasach 1-4 zostały przeprowadzone lekcje nt. praw dzieci oraz wykonane prace plastyczne. Natomiast w kolejnych klasach lekcje te zostały lub zostaną przeprowadzone podczas godzin wychowawczych. Zapraszamy do galerii zdjęć.

 

 

 

Dzień postaci z bajek

 

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

 

 

 

W dniu 5 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. W tym dniu uczniowie klas 1-3 przebierali się za dowolną postać z wybranej przez siebie bajki. Tego dnia na zajęciach lekcyjnych odbywały się konkursy, bajkowe zagadki oraz tworzyliśmy piękne prace plastyczne. Zapraszamy do galerii zdjęć.

 

 

 

 

 

Szkoła pamięta

 

W czwartek 27 października uczniowie klasy 5a i 5b wraz z opiekunami p. A. Czmyr, p.  M. Cidyło i p. M.Drogoń udali się na cmentarz w Ciechowie, aby posprzątać bezimienne i opuszczone groby. Uczniowie wykonali proste prace porządkowe, zapalili przyniesione znicze i wspominali osoby ważne dla społeczności i regionu.

Było  to działanie  w ramach akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki  „Szkoła pamięta”, której celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, ludziach związanych z historią lokalną.

Uczniowie klas: 5a, 5b i 7a pod opieką p.K.Hołowiak-Charęzy wykonali prace plastyczne, których temat nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.

W tym szczególnym czasie refleksji , kiedy wspominamy bliskich,  trzeba  pamiętać także o tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu i społeczności.

Do akcji włączyły się również dzieci z klas 1-3, które samodzielnie wykonały lampiony i zaniosły je na cmentarz w Ciechowie.

 

 

UWAGA KONKURS PLASTYCZNY !!!!

 

Zapraszamy uczniów klas 1-3 do udziału w konkursie plastycznym ,,Złota polska jesień”. Prace wykonane dowolną techniką plastyczną należy dostarczyć do 4.11.2021 do sali nr 4. Regulamin w załączeniu.

 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

,,Złota polska jesień”

 

 

 

 § 1 Cele konkursu:

 

 1. Zachęcenie dzieci  do czynnego zainteresowania się tematyką przyrodniczą, do obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie, oraz do twórczego rozwijania wrażliwości i wyobraźni.

 

2. Rozwijanie samodzielności oraz dziecięcych umiejętności plastycznych.

 

§ 2 Organizator konkursu:

 

1. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Ciechowie.

 

2. Osobami  upoważnionymi  do udzielania informacji na temat konkursu są Joanna Łabatczyk i Natalia Kołodziej.

 

§ 3 Założenia organizacyjne:

 

1.Konkurs skierowany jest do dzieci z klas I-III uczęszczających do szkoły Podstawowej w Ciechowie.

 

2.Termin zakończenia konkursu: 4.11.2021 r.

 

3. Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką plastyczną z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.

 

4. Tematyka prac powinna obejmować: - pomysł na ukazanie kolorowej polskiej jesieni

 

5. Autorzy prac konkursowych wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm§

 

§4 Ocena prac konkursowych:

 

1. Prace należy składać u Pani Joanny Łabatczyk w sali numer 4 z dopiskiem -konkurs plastyczny. Praca powinna zawierać informację: imię i nazwisko autora, klasa.

 

2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Kapituła Konkursowa w składzie:  Mały Samorząd Uczniowski oraz Joanna Łabatczyk i Natalia Kołodziej

 

3. Kryteria oceny:

 

1) estetyka pracy

 

 2) trafność doboru tematu pracy

 

3) oryginalność

 

 § 5 Ogłoszenie wyników Konkursu

 

 

 

 1.Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły a prace zostaną wywieszone w szkole.