Kryteria do stypendium - II okres 2016/2017

Kryteria przyznania stypendium motywacyjnego za osiągnięcia edukacyjne i sportowe w II okresie roku szk. 2016/2017.

Szkoła Podstawowa – średnia ocen co najmniej 4,90 i co najmniej dobre zachowanie

Osiągnięcia sportowe

·       udział w 3 imprezach sportowych i dwa osiągnięcia

Ø  indywidualnie – miejsca 1-3 na szczeblu co najmniej powiatowym  lub

Ø  drużynowo – miejsce 1-3 na szczeblu co najmniej międzypowiatowym oraz

·       co najmniej dobre zachowanie.