Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych" w Gminie Środa Śląska.

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH MEN I BENEFICJENTÓW SYSTEMOWYCH. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PIORYTET IX, PODDZIAŁANIE 9.1.2

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III.

W ramach programu uczniowie uczestnicza w zajęciach dodatkowych prowadzonych metodami aktywnymi. Poprawiają wady wymowy, uzupełniaja brakiu wiedzy i umiejętności, rozwiją zainteresowania matematyczno - przyrodnicze i artystyczne.

Dzieci zakwalifikowane do programu mają możliwość uczestniczenia w:

- zajęciach logopedycznych - wtorek godz. 1145 - 1345 p. Marzena Wolaszek,

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - wtorek godz. 1240 - 1340 p. Helena Bielecka;
                                                                             - poniedziałek godz. 1240 - 1340 p. Halina Koman,

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej - środa i czwartek godz. 1240 - 1340
p. Danuta Kaznowska,

- zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno - przyrodnicze - wtorek godz. 1245 - 1330 p. Bożena Janusz,

- zajecia rozwijajace zainteresowania artystyczne - środa godz. 1300 - 1400 p. Jolanta Naorniakowska.

W ramach programu sfinansowano również zakup wielu pomocy dydaktycznych m. in.: Program LOGOPEDIA I DYSLEKSJA, Laptop, gry edukacyjne, ćwiczenia dla dzieci, książki przyrodnicze oraz artykuły papiernicze.

Rezultatem realizacji projektu będzie skuteczna i efektywna realizacja nowej podstawy programowej.