Radosna Szkoła

Plac zabaw

W ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” pod koniec 2010 r. powstał u nas ogólnodostępny teren rekreacyjny, wyposażony w nowe urządzenia zabawowe i elementy małej architektury, przeznaczone dla dzieci we wczesnym wieku szkolnym.

 

Zestaw zabawowy  składa się z dwóch wież zadaszonych, dwóch ślizgów, ruchomego pomostu, przeplotni, drabinki skośnej, trapu wejściowego, balustrad zabezpieczających przed upadkiem, huśtawek wagowych i huśtawki wahadłowej. Elementy rozmieszczono na terenie przyszkolnym, wykorzystując jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a także kierując się zasadą maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowaniem stref bezpieczeństwa.  Plac zabaw jest ogrodzony krzewami porzeczki, przy których umieszczono ławeczki. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zastosowano nawierzchnię tłumiącą uderzenia.

Plac zabaw cieszy się wielką popularnością wśród uczniów.