Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

           W czwartek  1 września 2022 r. o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej zainaugurowano w naszej szkole nowy rok szkolny 2022/2023. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu. Dzieci z klas trzecich na tę okoliczność przygotowały akademię i dzielnie prezentowały się przed publicznością.
               Pani Dyrektor, Monika Heba-Wierzbicka okolicznościowym przemówieniem
przywitała wszystkich przybyłych uczniów, rodziców, grono pedagogiczne oraz zaproszonych gości:  Sekretarza Gminy Marcina Nowakowskiego, Radną Joannę Wasylkowską, ks. Mariusza Lubrykę SDB oraz Przewodniczącego Rady Rodziców Mariusza Rajczakowskiego. Szczególne słowa skierowała do najmłodszych rozpoczynających naukę w naszej szkole. Wszystkim życzyła wielu sukcesów, wytrwałości w realizacji celów oraz powodzenia w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności.
             
Po zakończeniu uroczystości, uczniowie rozeszli się do swoich klas gdzie nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami.